Vendisto User Guide

Het Shoxl e-commerce platform omvat in hoofdlijnen 3 componenten: een webshop (en scan app), interfaces met ERP-systemen, en een beheersysteem: Vendisto.

In deze User Guide beschrijven we het werken met Vendisto.

Uw webshop kent een groot aantal instelmogelijkheden. Deze bepalen wat uw bezoeker ziet en kan. In deze User Guide gaan we uit van een situatie waarin alle functionaliteiten beschikbaar zijn. Het kan dus zijn dat bepaalde functies niet beschikbaar zijn in uw webshop.

Last updated