Authorization & Personalisation

Met de autorisatiefaciliteiten binnen Shoxl kan gedetailleerd worden bepaald welke productvarianten zichtbaar zijn voor welke klantgroepen. Het centrale concept binnen de autorisatiefaciliteiten zijn de zogeheten autorisatieprofielen. Deze profielen worden gekoppeld aan zowel producten als aan klanten. Klanten zien alleen de producten die zijn gekoppeld aan een profiel waaraan zij zelf ook zijn gekoppeld.

Voor het beheer van autorisatieprofielen kan gebruik worden gemaakt van de hiervoor beschikbare faciliteiten in Vendisto. De benodigde informatie kan desgewenst ook in andere systemen (zoals een ERP-systeem, een ander PIM systeem of zelfss in Excel) worden beheerd en via gestandaardiseerde interfaces worden aangeleverd aan de shop.

Naast autorisaties op productdata kent Shoxl ook autorisaties op content. Door autorisaties te koppelen aan contentvlakken kan gedetaileerd worden ingeregeld welke informatie wordt getoond aan welke bezoekers.

Last updated