Product Autorisatie

Met de Shoxl faciliteiten voor autorisaties kan zeer gedetailleerd worden bepaald welke artikelen klanten mogen zien in de shop. Dit gebeurt met behulp van autorisatieprofielen. Zowel klanten als artikelen worden gekoppeld aan één of meer van dergelijke profielen. Een klant ziet vervolgens uitsluitend de artikelen die zijn gekoppeld aan minstens één van de profielen waar die klant zelf ook aan is gekoppeld.

Wanneer autorisatie wordt geactiveerd kan er een keuze worden gemaakt tussen Basic Authorization (waarbij uitsluitend standaard systeem autorisatieprofielen worden gebruikt) en Advanced Authorization (waarin ook custom profielen kunnen worden gedefinieerd).

Het systeemprofiel met profielcode PUB is gereserveerd voor het Publieke autorisatieprofiel. Dit profiel is altijd aanwezig. Wanneer Basic Authorization actief is krijgt een niet-ingelogde gebruiker automatisch dit profiel.

Het systeemprofiel met profielcode DEB is gereserveerd voor het Debiteuren autorisatieprofiel. Wanneer Basic Authorization actief is krijgt een ingelogde gebruiker automatisch dit profiel.

Klanten zonder profiel krijgen automatisch het PUB profiel, en zien dus alle producten die zijn opengezet voor (gekoppeld aan) het publieke profiel. Aan ingelogde klanten kan vervolgens een breder assortiment worden aangeboden, door bepaalde producten alleen te koppelen aan het DEB profiel. Producten die voor zowel ingelogde gebruikers als voor anonieme bezoekers zichtbaar moeten zijn moeten worden gekoppeld aan zowel PUB als DEV.

Als er gebruik wordt gemaakt van Advanced Authorization kunnen ook eigen autorisatieprofielen worden gedefinieerd. Hiermee kan worden bereikt dat verschillende groepen van ingelogde gebruikers, of zelfs individuele gebruikers, verschillende assortimenten zien. Binnen Advanced Authorization is het DEB profiel optioneel.

Wanneer Advanced Authorization actief is en een ingelogde gebruiker niet is gekoppeld aan enig custom autorisatieprofiel, krijgt deze gebruiker automatisch het DEB profiel als dat actief is, en anders het PUB profiel.

Met geavanceerde autorisatie kan dus bijvoorbeeld worden bereikt dat een onderhoudsmonteur alleen de producten kan zien die voor hem relevant zijn en die hij zelf mag bestellen, of dat artikelen alleen zichtbaar zijn voor de eigen marketing afdeling totdat ze worden vrijgegeven voor de markt.

Autorisaties kunnen worden beheerd met Vendisto. Wanneer gebruik wordt gemaakt van Basic Authorization verschijnt er bij producten een mogelijkheid om aan te geven welke autorisatieprofielen het desbetreffende product mogen zien. Als er gebruik wordt gemaakt van Advanced Authorization verschijnt er ook een module voor het beheer van (Custom) autorisatieprofielen, en is het in de klantensectie mogelijk om autorisatieprofielen te selecteren bij een klant.

Het beheer van autorisaties kan ook verlopen via de import/export van klanten en producten, en via een rechtstreekse koppeling met ERP-systemen die dit concept ondersteunen.

Wanneer gebruik wordt gemaakt van Advanced Authorization moet in de klantenimport worden meegegeven aan welke autorisatieprofielen een klant is gekoppeld. Bij Basic Authorization wordt gebruik gemaakt van systeemprofielen en is dat niet nodig. In beide gevallen is het uiteraard wel noodzakelijk om met een autorisatie-import artikelen te koppelen aan autorisatieprofielen.

Wanneer artikelen worden aangemaakt en nog niet worden gekoppeld aan een autorisatieprofiel zijn ze voor niemand zichtbaar.

Als gebruik wordt gemaakt van eigen autorisatieprofielen komen deze (voor de gebruikers met een dergelijk profiel) in de plaats van de DEB en PUB systeemprofielen. Wanneer het is gewenst dat gebruikers met een eigen autorisatie-profiel ook alle artikelen zien die een niet-ingelogde gebruiker kan zien, dient het PUB profiel expliciet aan de gebruiker te worden gekoppeld.

Autorisaties worden als volgt afgehandeld in de shop:

  • Een niet ingelogde gebruiker krijgt het systeemprofiel PUB

  • Een ingelogde gebruiker krijgt de autorisatieprofielen die zijn gedefinieerd bij de User, of indien die er niet zijn van de Customer waartoe de User behoort

  • Een ingelogde gebruiker waarvoor geen profiel is gedefinieerd krijgt het systeemprofiel DEB indien dat actief is, en anders het systeemprofiel PUB.

Autorisaties werken door in alle aspecten van de shop. De bezoeker ziet uitsluitend productgroepen waarin producten zitten die hij of zij mag zien, en andere productgroepen worden automatisch weggelaten in menu's, kruimelpaden, enzovoorts. Filters bevatten alleen de eigenschappen van producten die de bezoeker mag zien. Zoeken naar artikelen levert alleen producten waar toegang toe bestaat. Met autorisaties krijgt de bezoeker dus een volledig gepersonaliseerd assortiment.

Last updated