Nieuws Overzicht

Overzichtslijst

De overzichtslijst wordt weergegeven bij het openen van de nieuws module. Hierin worden alle bestaande nieuwsberichten in een lijst weergegeven. Deze lijst kan gefilterd worden op titel, categorie, publicatiedatum, of status.

Titel: de titel van het nieuwsitem, tevens de URI van de pagina.

Categorie: de categorie van het nieuwsitem, bijvoorbeeld nieuws, blog, of persbericht. Deze categorieën kunt u niet zelf opvoeren, u kunt bij configuratie van uw webshop opgeven welke categorieën u graag wilt.

Publicatie: de datum van publiceren

Status: de status van het nieuwsitem. Dit kan zijn concept, gepubliceerd, of gearchiveerd. Concept is de status dat een nieuwsartikel krijgt wanneer het is geschreven en voor het eerst opgeslagen. Het nieuwsartikel moet dus daarna nog actief gepubliceerd worden. Op deze manier heeft u de kans het artikel eerst na te kijken of na te laten kijken.

Acties

Publiceren

Deze knop gebruikt u om een artikel te publiceren. Dit is alleen mogelijk voor artikelen die momenteel de status “cooncept” hebben. Wanneer de publiceren knop gebruikt wordt krijgt het nieuwsbericht de datum en tijd van dat moment. Dit wordt weergegeven in de Publicatie kolom in de overzichtslijst. Wanneer een nieuwsbericht nog niet gepubliceerd is krijgt het de status “concept” in de Publicatie kolom.

Archiveren

Een gepubliceerd nieuwsbericht kan gearchiveerd worden met de “Archiveren” knop. De status in de Status kolom veranderd naar "Gearchiveerd" en het nieuwsartikel verdwijnt uit uw webshop. Wanneer naar het artikel gezocht wordt krijgen bezoekers een "niet gevonden" pagina. Het artikel en de bijbehorende URL worden niet verwijderd en blijven bestaan in Vendisto. Wanneer u een pagina uit de gearchiveerde status wilt halen doet u dit met de Heractiveren knop.

Heractiveren

Wanneer een nieuwsartikel gearchiveerd is kan deze opnieuw gepubliceerd worden met deze Heractiveren knop. De status in verandert daardoor in “Concept”. Wanneer u het artikel vervolgens weer opnieuw wilt publiceren krijgt deze een nieuwe publicatiedatum, de datum van het moment dat u (voor de tweede keer) publiceert.

Details

Met de Details knop kunt u bestaande nieuwsberichten bewerken. Door de Details knop te selecteren komt u in het detailscherm van het nieuwsbericht. Dubbelklikken op een nieuwsbericht in de overzichtslijst werkt hetzelfde als de Details knop.

Aanmaken

Met de Aanmaken knop maakt u een nieuwsbericht aan. De Aanmaken knop opent een nieuw detailscherm, waarin u het nieuwe artikel kunt opstellen en bewerken.

Last updated