Wiki Detail

Wanneer u een nieuw wiki artikel aanmaakt, of een bestaand artikel opent, komt u terecht in het Wiki detailscherm. Hier kunt u het wiki artikel invullen en opmaken.

Classificatie

Wiki artikelen worden opgedeeld in categorieën. De categorie waar uw nieuwe wiki artikel onder behoord kunt u hier selecteren uit de dropdown lijst. Let op: nadat u een nieuw wiki artikel opslaat kan de categorie niet meer gewijzigd worden.

​Inhoud

Titel: hier vult u de titel van het artikel in. Deze titel zal op meerdere plaatsen gebruikt worden. U zult de titel terugvinden als header boven het wiki-artikel, als titel op de kennisbank overzichtspagina, en als onderdeel van de URL. De titel dient daarom uniek te zijn.

Subtitel: dit is de subtitel van het wiki artikel. Deze titel zult u alleen in het artikel zelf terugvinden, als ondertitel onder de header.

Inleiding: deze inleiding wordt gebruikt als inleiding van het wiki artikel voor op de kennisbank overzichtspagina. Deze inleiding wordt dus niet gebruikt boven het wiki-artikel zelf.

Content: in de content editor van de wiki detailpagina kunt u het artikel volledig naar eigen inzicht opmaken. Er wordt gebruik gemaakt van de standaard editor, zodat alle opties voor u beschikbaar zijn. Meer informatie over de content editor vindt u onder anderen hier.

Afbeelding: In dit veld kunt u het pad naar een afbeelding invoeren. Dat ziet er als volgt uit: /data/uploads/images/uw-afbeelding. Om deze functie te gebruiken moet u dus een afbeelding invoeren dat al eerder aan Vendisto is toegevoegd. Deze afbeelding wordt gebruikt op de kennisbank overzichtspagina (als miniatuur), en in het wiki-artikel zelf.

SEO

Meta titel: dit is de naam van de pagina die bovenin de titel balk van de browser wordt weergegeven. Deze informatie is ook van belang voor zoekmachines.

Meta keywords: de trefwoorden van de pagina. Het onderwerp van de pagina waar bezoekers in zoekmachines op kunnen zoeken.

Meta omschrijving: de beschrijving van de pagina, bedoeld voor zoekmachines.

Canonieke URI: wanneer u gebruik maakt van duplicate content, kunt u hier aangeven wat de originele pagina is waar de content als eerste is verschenen. Op deze manier zien zoekmachines wat de orinigele pagina is, en zal deze pagina de link-waarde ontvangen. U dient hier een URI in te vullen, dat is het gedeelte dat na www.uwwebshop.nl komt. Een URI ziet er bijvoorbeeld als volgt uit: /nl/wiki-pagina.

Labels

Label lijst: naast categorieën kunt u uw wiki-artikelen ook aan elkaar linken door middel van labels. Zo kunt u de artikelen in een categorie bijvoorbeeld verder indelen. U mag zoveel labels aan een wiki artikel hangen als u zelf wilt. U dient de verschillende labels die u invoert te scheiden door midden van een komma.

Gerelateerde artikelen

Artikel lijst: hier kunt u artikelnummers invoeren van productvarianten die u wilt linken aan dit wiki-artikel. Deze product-varianten zullen onder het wiki-artikel worden weergegeven, in de sectie “Gerelateerde artikelen”.

Acties

Terug

Ga terug naar de wiki overzichtslijst zonder de gemaakte wijzigingen in het detailscherm op te slaan.

Opslaan en sluiten

Met deze knop slaat u de gemaakte wijzigingen in het wiki detailscherm op, en gaat u terug naar de wiki overzichtslijst.

Opslaan

Sla de gemaakte wijzigingen aan het wiki artikel op, en blijf in het wiki detailscherm.

Last updated