Wiki Overzicht

In de overzichtslijst van de wiki artikelen ziet u de titel van het artikel, de categorie waar het artikel in is ingedeeld, en de status van het artikel.

  • Titel: dit is de titel van het wiki-artikel. Deze titel wordt naast de <h1> van het artikel ook gebruikt voor de opbouw van de URL. Het is daarom belangrijk dat de titel uniek is.

  • Categorie: hier ziet u in welke categorie het artikel is ingedeeld. De categorie waarin het artikel is ingedeeld kan na opslaan van het artikel niet meer gewijzigd worden.

  • Status: de status van een artikel kan zijn concept, gepubliceerd, en gearchiveerd. Nieuw aangemaakte artikelen staan altijd eerst op concept. U dient een artikel dus actief te publiceren voordat deze in de webshop verschijnt.

Acties

Publiceren

Met deze knop publiceert u een wiki artikel. De status van het artikel zal veranderen van “concept” naar “gepubliceerd”. Wanneer u een artikel heeft gepubliceerd zal het in de kennisbank overzichtspagina verschijnen.

Archiveren

Wanneer een wiki artikel niet meer moet worden weergegeven in de webshop kunt u het archiveren. Het artikel zal van de overzichtspagina verdwijnen, en de URL is niet meer bereiken. Wel het artikel in Vendisto bewaard.

Heractiveren

Wanneer u een artikel dat u eerder heeft gearchiveerd opnieuw wilt publiceren kunt u deze knop gebruiken. Het artikel zal de status “gepubliceerd” krijgen, en opnieuw op de kennisbank overzichtspagina verschijnen.

Details

Wanneer u een eerder aangemaakt artikel wilt inzien of bewerken kunt u dat doen met deze knop. Hiermee opent het wiki detailscherm. Dit detailscherm kunt u ook openen door dubbel te klikken op een artikel uit de overzichtslijst.

Aanmaken

Met deze knop kunt u een nieuw wiki artikel aanmaken. Wanneer u deze knop selecteert zal een leeg wiki detailscherm openen.

Last updated