Import & Export

De meest efficiënte manier om Vendisto te en te onderhouden is door gebruik te maken van de import & exportfaciliteiten. Hiermee kunnen grote artikelbestanden en complexe classificaties in één keer worden opgevoerd en gemuteerd. Bij een import worden automatisch de benodigde productkenmerken aangemaakt.

Vendisto beschikt over een krachtige importfunctie. Deze voert uitgebreide controles uit op de consistentie en volledigheid van data. De importfaciliteit van Vendisto maakt het mogelijk excelbestanden direct in het backoffice te importeren.

Met de export module van Shoxl kunt u gemakkelijk gegevens uit het backoffice exporteren voor verder gebruik buiten Shoxl. Zowel de artikelenlijsten als prijslijsten kunnen met de exportmodule naar een excel bestand worden getransporteerd.

Exports moeten worden aangeleverd in Excel formaat. Artikelinfo in CSV of XML formaat dient eerst te worden ingelezen in Excel en te worden opgeslagen als XSLX.

Wanneer een Excel sheet niet voldoet aan de regels wordt het sheet in zijn geheel niet verwerkt. De aangetroffen fouten worden gemarkeerd in het importsheet.

Wanneer een bestand fouten bevat kunnen deze worden gecorrigeerd in het originele bronbestand, of in het bestand dat na een mislukte import wordt gedownload en waarin de fouten zijn gemarkeerd.

Omdat er een afhankelijkheid kan zijn tussen fouten in brondata is het mogelijk dat een bestand na correctie van aangetroffen fouten nog steeds niet kan worden geïmporteerd doordat nieuwe fouten worden aangetroffen. Deze dienen dan weer te worden gecorrigeerd. Dit moet worden herhaald tot het bestand geen enkele fout meer bevat.

Het is aan te bevelen om voorafgaand aan een import(cyclus) een export te maken van de bestaande data. Als een gelukte import onbevredigende resultaten oplevert kan dan altijd weer worden teruggegaan naar de originele data.

Last updated