Autorisaties

In een Shoxl shop kan - indien de autorisatiemodule actief is - zeer fijnmazig worden bepaald welke productvarianten zichtbaar zijn voor welke bezoekers. Dit werkt via autorisatieprofielen. Bezoekers van de shop zien alleen de productvarianten die zijn gekoppeld aan hetzelfde autorisatieprofiel als de bezoeker zelf.

Meer informatie over de werking van autorisaties vindt u in de sectie "Autorisaties" van deze manual.

Koppelen producten aan autorisatieprofielen

Als de Shoxl autorisatiefaciliteiten zijn ingeschakeld, moeten productvarianten expliciet zijn gekoppeld aan autorisatieprofielen om zichtbaar te worden op de shop. Productvarianten die niet zijn gekoppeld zijn voor niemand zichtbaar. Producten die wel zijn gekoppeld zijn zichtbaar voor klanten die zijn gekoppeld aan hetzelfde autorisatieprofiel.

Producten kunnen worden gekoppeld aan profielen via de faciliteiten die hiervoor beschikbaar zijn in Vendisto, via de importfaciliteiten van Vendisto, of op een andere wijze worden aangeleverd (bijvoorbeeld uit een ERP-systeem). In deze sectie behandelen we het beheer via een Import.

In de paragraaf "Import Productdata" is toegelicht dat er een aantal kolommen verplicht zijn bij de Import van Productdata. Naast het unieke artikelnummer zijn dit de kolommen Article Group Name, Article Group Header Description, en Article Group Foorter Description. Deze kolommen moeten dus ook worden aangeboden bij de import van Autorisatieprofielen. Voor de Import van Autorisatieprofielen zelf wordt gebruikt gemaakt van kolommen met de kolomnaam AuthorizationProfile, weer gevolgd door een volgummer. Het aantal AuthorizationProfile kolommen is onbeperkt; voor Basic Authorization zijn er 2 nodig, voor Advanced Authorization evenveel als er Autorisatieprofielen zijn.

Voorbeeld. We hebben 2 producten: Product 1 (met artikelnummer 111) en Product 2 (met artikelnummer 222). Basic Authorization is actief. Het eerste product moet zichtbaar zijn voor zowel Passanten als Ingelogde debiteuren; het tweede product alleen voor Ingelogde debiteuren. De importfile die dit regelt ziet er als volgt uit.

Authorisatie wordt geregeld op het niveau van productvarianten (artikelen). In een toekomstige versie zal het ook mogelijk zijn om autorisatie te regelen op artikelgroepniveau. Dit is vooral van belang wanneer wordt gewerkt via de Vendisto interface om autorisatie te beheren, omdat deze dan niet meer voor elk artikel in een artikelgroep (variant van een product) hoeven te worden gezet.

Koppelen klanten aan autorisatieprofielen

In de basisvariant van authorisatie wordt een onderscheid gemaakt tussen niet-ingelogde bezoekers ("Passanten") en ingelogde bezoekers ("Debiteuren"). Deze krijgen automatisch het profiel PUB respectievelijk DEB. In deze variant hoeven klanten dus niet expliciet aan een profiel te worden gekoppeld. In de geavanceerde variant van autorisatie kan de webshopbeheerder zélf autorisatieprofielen opvoeren, en is het wél noodzakelijk om klanten expliciet te koppelen aan de beschikbare autorisatieprofielen (te weten PUB, DEB, en eigen profielen).

Profielen op klantniveau kunnen worden beheerd via Vendisto, worden geimporteerd met de Import faciliteiten binnen vendisto, of worden op een andere wijze aangeleverd (bijvoorbeeld vanuit een ERP systeem).

Last updated