Indeling

Algemeen

Vendisto is opgebouwd uit verschillende modules, welke samen kunnen werken, maar die ook los gebruikt kunnen worden. Het bestaat uit Product beheer, het product informatie management systeem binnen Vendisto. Vervolgens is er een import/export module, die zorgt voor de batch import of export van product én order data. Content beheer is het CMS gedeelte van Vendisto, waar de content van de webshop beheert kan worden. Shop beheer zorgt voor het dagelijkse shop management, dit is het ERP gedeelte van Vendisto. In de instellingen module zijn alle instellingen verzameld die u niet dagelijks zult gebruiken.

Het interface van Vendisto is zo ingericht dat u altijd een menu vindt aan de linkerkant van het scherm, en de actieknoppen vindt u onderaan. Wanneer u een module selecteert wordt het algemene menu vervangen voor het gedetailleerde menu van die specifieke module. Met de knop “Terug naar begin” gaat u vanuit een module terug naar het algemene menu.

Wanneer een module wordt geopend verschijnt direct een overzichtslijst van die specifieke module. Boven deze overzichtslijst wordt getoond in welke module u zich bevindt.

Home Dashboard

Wanneer u inlogt binnen Vendisto wordt direct het home dashboard geopend. Helemaal rechts bovenaan ziet u onder welke gebruiker u bent ingelogd, en hier kunt u desgewenst uitloggen.

Het dashboard zelf toont automatisch een aantal statistieken waarvan wij denken dat u die belangrijk vindt, maar dit is helemaal aan te passen naar uw eigen wensen. Zo krijgt u op het dashboard direct een goed overzicht van de huidige status van uw webshop, en de laatste orders. U kunt direct aan de slag met het beheren van uw webshop.

Overzichtslijsten

Het menu van Vendisto wordt altijd aan de linkerkant van de interface weergegeven. Wanneer een menu-item geselecteerd wordt, verschijnt een overzichtslijst. Hierin worden de items van het geselecteerde menu weergegeven. Mocht er maar één item zijn in het menu dan verschijnt direct het detailscherm van dat item.

De kolommen die in de overzichtslijsten worden weergegeven kunnen zelf ingesteld worden in de sectie Settings.

De overzichtslijsten worden gepagineerd weergegeven. Het standaard aantal items per pagina kan worden gezet in de sectie Settings. In de lijstfooter wordt de mogelijkheid geboden om tijdelijk meer of minder items dan het standaard aantal te tonen. Wanneer een pagina meer items bevat dan zichtbaar kunnen zijn, verschijnt een scrollbalk.

Detailschermen

Onder de items die weer worden gegeven in de overzichtslijsten van modules zijn detailschermen te vinden van specifieke items. Deze detailschermen bereikt u door dubbel te klikken op een item, óf door gebruik te maken van de knop Details. Wanneer een item nog onder te verdelen is in smallere items, bijvoorbeeld bij een product met productvarianten, is er een algemeen detailscherm van het grotere item én een detailscherm van de varianten.

De volgorde is dan bijvoorbeeld: Producten Overzichtslijst > Algemeen detailscherm product > Varianten overzichtslijst > Variant detailscherm.

In de detailschermen is alle informatie van een item in te zien, en het meeste is aan te passen. Wanneer een item content bevat dat in de webshop wordt weergegeven, is dit ook in het detailscherm te bewerken. Ook kunnen hier assets aan de items worden gehangen.

Zoeken en filteren

Lijsten kunnen oplopend en aflopend worden gesorteerd door te klikken op de kolomkop.

Lijsten kunnen worden doorzocht door een zoekterm in te geven in de zoekbox boven de lijst. Met een zoekactie wordt de volledige lijst doorzocht. Een zoekactie resulteert in één of meerdere resultaten, en feitelijk dus in een gefilterde lijst die de items bevat waarin de zoekterm voorkomt.

Lijsten kunnen ook worden gefilterd door gebruik te maken van de filtermogelijkheden die zichtbaar zijn bij de kolomheaders. Welke filters beschikbaar zijn varieert per headertype.

Zoeken en filteren werken in combinatie. Met zoeken en filteren wordt een reeds gefilterde lijst dus nog verder gefilterd.

Met de knop “Remove Filters” in de zoek/filtersectie worden alle filters uitgezet en wordt de zoekbox leeggemaakt. De volledige (ongefilterde) lijst kan ook worden getoond door op het desbetreffende hoofdmenu-item te klikken.

Selecteren

Een item in een lijst kan worden geselecteerd door er één keer op te klikken. Geselecteerde regels kleuren lichtblauw.

Om meerdere items in één keer te selecteren kan gebruik worden gemaakt van de multi-select mogelijkheid in lijsten. Dit werkt op dezelfde wijze als in Windows. Door de CTRL toets ingedrukt te houden kunnen meerdere losse items worden geselecteerd. Met SHIFT kan een aaneensluitende reeks worden geselecteerd. Hetzelfde kan worden bereikt door met een ingedrukte muistoets over een reeks van items te gaan.

Het is mogelijkheid om álle items in een selectie in één keer te selecteren door te klikken op de knop “Select All” in de zoek/filtersectie. Hetzelfde kan worden bereikt met de toetscombinatie CTRL-A.

Door te dubbelklikken op één item verschijnt het detailscherm van dat item.

Last updated