Acties

Acties

Zoeken en filteren

Lijsten kunnen oplopend en aflopend worden gesorteerd door te klikken op de kolomkop.

Lijsten kunnen worden doorzocht door een zoekterm in te geven in de zoekbox boven de lijst. Met een zoekactie wordt de volledige lijst doorzocht. Een zoekactie resulteert in één of meerdere resultaten, en feitelijk dus in een gefilterde lijst die de items bevat waarin de zoekterm voorkomt.

Lijsten kunnen ook worden gefilterd door gebruik te maken van de filtermogelijkheden die zichtbaar zijn bij de kolomkoppen. Welke filters beschikbaar zijn varieert per headertype. Er kunnen twee verschillende filters tegelijkertijd worden gebruikt. Daarnaast werken de zoekfunctie en de filterfunctie in combinatie. Met zoeken en filteren wordt een reeds gefilterde lijst dus nog verder gefilterd.

Met de knop “Clear” in de filtersectie worden alle filters uitgezet. De zoekbox wordt leeggemaakt met de X, rechts van de box. De volledige (ongefilterde) lijst kan ook worden getoond door de module in het menu aan de linkerkant opnieuw te selecteren.

Selecteren

Een item in een lijst kan worden geselecteerd door er één keer op te klikken. Geselecteerde regels kleuren lichtblauw.

Om meerdere items in één keer te selecteren kan gebruik worden gemaakt van de multi-select mogelijkheid in lijsten. Dit werkt op dezelfde wijze als in Windows. Door de CTRL toets ingedrukt te houden kunnen meerdere losse items worden geselecteerd. Met SHIFT kan een aaneensluitende reeks worden geselecteerd. Hetzelfde kan worden bereikt door met een ingedrukte muistoets over een reeks van items te gaan.

Het is mogelijkheid om álle items in een selectie in één keer te selecteren door te klikken op de knop “Select All” in de zoek/filtersectie. Hetzelfde kan worden bereikt met de toetscombinatie CTRL-A.

Door te dubbelklikken op één item verschijnt het detailscherm van dat item.

Acties op lijsten

In de Action Bar onderaan de interface worden alle acties getoond die betrekking hebben op de desbetreffende lijst. Dit zijn standaard de acties Add, Delete, en Edit.

Daarnaast kunnen er lijst-specifieke acties zijn. Voorbeelden van lijst-specifieke acties zijn het classificeren of verwijderen van geselecteerde artikelgroepen, het deactiveren van geselecteerde klanten, en het wijzigen van de orderstatus van geselecteerde orders.

Alleen mogelijke acties zijn actief; acties die in een bepaalde staat niet zijn toegestaan zijn inactief. Wanneer er één of meerdere items zijn geselecteerd in een lijst verschijnen alle beschikbare acties in de actiebalk onder aan het scherm.

Naast de acties die betrekking hebben op méérdere items is in de actiebalk ook altijd de knop “Create” zichtbaar. Deze resulteert in het toevoegen van een nieuw item, waarna direct een leeg detailscherm wordt getoond.

Een dubbelklik op een item staat gelijk aan het selecteren van een item en vervolgens klikken op Edit.

Wanneer op Delete wordt gedrukt wordt altijd om een extra bevestiging gevraagd.

Acties op detailschermen

Bovenaan een geopend detailscherm wordt vermeld waarop het detailscherm betrekking heeft, door het identificerende kenmerk te noemen. Ook het kruimelpad wordt hier getoond (sectienaam > identificerend kenmerk).

Dit kruimelpad is klikbaar. Wanneer op het kruimelpad de overzichtslijst wordt aangeklikt, verschijnt de lijst zoals deze was voordat naar het detailscherm werd gesprongen. Dus inclusief alle geselecteerde filters. Als op een hoofdmenu-item wordt geklikt verschijnt altijd de volledige ongefilterde lijst.

Wanneer een detailscherm zichtbaar is verschijnen alle beschikbare acties die betrekking hebben op het volledige item in de actiebalk onder het detailscherm.

Dit zijn standaard de volgende acties

  • Save: opslaan

  • Save & Close: opslaan en terugkeren naar de lijst (in zijn vorige staat)

  • Cancel: het scherm verlaten zonder aanpassingen door te voeren

  • Delete: verwijderen

Afhankelijk van het item kunnen hier nog andere acties worden vermeld.

In bepaalde secties (zoals gekoppelde assets, of productkenmerken bij een product) kunnen items worden toegevoegd of verwijderd. Deze acties worden direct doorgevoerd; hiervoor hoeft niet het gehele detailscherm te worden opgeslagen.

Een item wordt na een Create actie pas daadwerkelijk aangemaakt wanneer er op Save is gedrukt (voor het volledige item of een schermsectie). Voor een succesvolle save actie moeten alle verplichte velden correct zijn ingevuld.

Als een pagina wordt verlaten terwijl er informatie is gewijzigd die nog niet is opgeslagen wordt de gebruiker daarop geattendeerd en een mogelijkheid geboden om terug te keren.

Lijsten in Secties

Ook scherm onderdelen kunnen weer lijsten bevatten. Een voorbeeld daarvan zijn de aan een artikelgroep gekoppelde Assets, of de aan een artikelgroep gekoppelde artikelen.

Dergelijke lijsten kunnen worden gesorteerd, of handmatig op een bepaalde volgorde worden gezet.

Last updated