Customers

In deze module kunt u uw klanten beheren. Wanneer een klant een profiel aanmaakt in de webshop wordt deze toegevoegd aan de klantenlijst. U kunt ook handmatig klanten toevoegen, of uw bestaande klantenlijst uploaden in batch.

Last updated