Assets

De term Asset is een algemene aanduiding voor alle bestanden en verwijzingen naar bestanden (url’s) die kunnen worden gekoppeld aan classificatienodes, artikelgroepen, artikelen en in sommige gevallen ook aan artikelkenmerken en artikelkenmerkwaardes.

In Vendisto worden Assets “los” van het specifieke gebruik beheerd. Assets kunnen dus bestaan zonder te zijn gekoppeld aan een item. In Vendisto is een Asset een container, die kan bestaan zonder dat er daadwerkelijk een bestand (of url) aan is gekoppeld.

Een voorbeeld: In Vendisto kan een Asset “t-shirt-Joy” worden opgevoerd. Wanneer het product “t-shirt Joy” wordt opgevoerd kan deze asset worden gekoppeld aan dit product. Op dat moment is er nog steeds geen bestand aanwezig in het systeem. Vervolgens wordt op enig moment, bijvoorbeeld bij een batch upload van assets, de afbeelding “t-shirt-Joy.jpg” gekoppeld aan de asset. Pas op dat moment is er daadwerkelijk een plaatje gekoppeld aan het product t-shirt Joy.

Asset typen

Er worden hierbij vijf typen assets onderscheiden: images, icons, logo’s, catalogs en documents.

Image Het assettype “afbeelding”. Primair ingezet bij classificatienodes, artikelgroepen en artikelen. Voorbeeld: een afbeelding van een stapel handdoeken in verschillende kleuren bij een artikelgroep, en een afbeelding van een handdoek in een specifieke kleur bij een artikel/productvariant.

Icon Een assettype dat primair wordt gebruikt om Headers en Properties te visualiseren. Er kan maximaal één Icon worden gekoppeld aan een Header of Property.

Voorbeeld: een kleine afbeelding die in de kopregel van een artikeltabel wordt gebruikt om de producteigenschap “diameter” weer te geven, of een klein kleurblokje dat wordt gebruikt in een artikeltabel of filter om de kleur van een artikel aan te geven.

Logo Een assettype dat primair wordt gebruikt voor de weergave van het Merk van een product. Een artikelgroep heeft maximaal één Logo.

Catalog Een assettype specifiek voor productcatalogi, typisch in PDF formaat. Andere formaten zijn ook toegestaan.

Document Een assettype voor downloadbare bestanden, zoals productleaflets, artikeltekeningen en certificaten.

Asset categorieën

Een Asset Category is een groep van assets van eenzelfde type. Hiermee kunnen assets worden ingedeeld in groepen met hetzelfde doel. De lijst van assetcategorieen wordt onderhouden in de sectie Instellingen.

Een voorbeeld: in Vendisto kan een assetcategorie “producthoofdplaat” van het type “image” worden aangemaakt. Bij de implementatie van de Shoxl shop kan dan worden afgesproken dat die plaat wordt gebruikt als hoofdillustratie op een productdetailscherm. Of: er wordt een assetcategorie “technische tekening” van het assettype “document” aangemaakt, die in de Shoxl shop dan wordt getoond als download onder het tabje “additionele productinfo” bij een artikelgroep.

Last updated