Asset Details

Door te dubbelklikken op een Asset, of door een Asset te selecteren en te klikken op Update in de Action Bar, of na het aanmaken van een nieuwe Asset, verschijnt het Asset detailscherm.

Een Asset heeft de volgende kenmerken:

  • Category (zie hiervoor)

  • Language

  • Name

  • Description

  • File/URL

Van deze kenmerken zijn “Category” en “Name” verplichte velden.

Het veld Name dient uniek te zijn en bevat géén bestandsextensie.

Het is niet noodzakelijk om bij het toevoegen van een asset direct ook al daadwerkelijk een bestand toe te voegen. Deze bestanden kunnen in een latere stap batchgewijs worden geüpload.

Via het veld File/Url kan een Bestand worden geüpload (via een upload dialoog), of een verwijzing worden toegevoegd naar een bestand op een extern adres (URL). Indien er een bestand is gekoppeld kan dit worden bekeken met het “View” knopje dat zichtbaar is naast het veld.

Acties

In de Action Bar bij het Asset detail scherm zijn de volgende lijstspecifieke acties beschikbaar:

Upload

Het toevoegen van een bestand aan een Asset

Save

Met de knop Save wordt de Asset opgeslagen. Opslaan kan alleen wanneer alle verplichte velden zijn ingevuld. Wanneer de Asset nieuw wordt deze bij drukken op Save toegevoegd aan de Asset List.

Wanneer reeds een bestand is gekoppeld aan een Asset kan dit worden vervangen door een ander bestand door naar de Asset te gaan en een nieuw bestand te uploaden. Het eerder gekoppelde bestand wordt dan verwijderd en vervangen door het nieuw toegevoegde bestand.

Save & Close

Met Save & Close wordt een Asset opgeslagen en wordt het detailscherm gesloten.

Cancel

Met de knop Cancel wordt het Asset Detailscherm verlaten. De Asset houdt de status zoals die was na de laatste succesvolle opslag.

Delete

De knop Delete leidt tot het verwijderen van de Asset die wordt bekeken. Bij drukken op Delete verschijnt een dialoog waarin het eventuele gebruik van de Asset wordt getoond, en waarin een extra bevestiging wordt gevraagd. Bij een daadwerkelijke verwijdering sluit het asset detailscherm en wordt de Asset verwijderd uit de Asset Lijst.

Last updated