Asset Overzicht

Bij Klikken op het menu-item Assets verschijnt een lijst met beschikbare Assets, met de volgende kolommen: Filename/URL - Name - Type - Category - File Exists

De lijst bevat initieel alle assets. Met de beschikbare filters kan een lijst worden bekeken van alle Assets waaraan nog geen bestand is gekoppeld; van alle bestanden waaraan geen Asset is gekoppeld; en van alle Assets die compleet zijn, dus waaraan een Bestand is gekoppeld.

Door met de muis boven een regel te gaan staan (op non-touch devices) verschijnt een kleine afbeelding (thumbnail) in de mouse-over.

Werken met de Asset lijst

Door de kolom “File/URL” te filteren op lege items wordt snel een lijst opgebouwd van Assets waarbij de bestanden nog ontbreken.

Door de kolom “Name” te filteren op lege items kan snel een lijst worden opgebouwd van bestanden die niet zijn gekoppeld aan een Asset, dus nergens worden gebruikt. Deze bestanden nemen onnodig ruimte in beslag kunnen worden gedownload of verwijderd.

Acties

Batch Upload

Met de knop Upload kan een bestand of reeks van bestanden worden geselecteerd die moeten worden toegevoegd. Bij het batchgewijs uploaden van bestanden worden uitsluitend bestanden geïmporteerd voor die assets waaraan nog geen bestand is gekoppeld.

Na het afronden van een upload wordt de lijst ververst en worden eventueel actieve filters weer toegepast.

Wanneer bij een upload van assets van het type image, icon of logo bestanden worden aangeboden met dezelfde bestandsnaam maar met verschillende extensies, zal Vendisto uitsluitend het beste formaat importeren. In termen van aflopende kwaliteit is hierbij de volgorde: tiff / png / jpg / gif. In deze afweging wordt niet gekeken naar de resolutie van het bestand: een kleine png wordt dus geprefereerd boven een grote jpg. Andere formaten (zoals EPS) worden niet ondersteund.

Delete

Wanneer op Delete wordt gedrukt wordt een extra bevestiging gevraagd. Met deze actie kan tenslotte een hele reeks Assets worden verwijderd met één druk op de knop, en deze actie kan niet ongedaan worden gemaakt.

Create

Met de knop Create kan een nieuwe Asset worden toegevoegd. Het Asset Detailscherm verschijnt.

Een alternatieve (en snellere) manier om Assets toe te voegen aan Vendisto is via Import. Bij een import worden alle in het importsheet gevonden assets toegevoegd aan de verzameling assets, voor zover daarin nog niet aanwezig.

Download Bestand(en)

Met de knop Download bestanden worden een gezipt bestand aangeboden met daarin alle geselecteerde bestanden.

Export Asset List

Met de knop Export Asset List worden de geselecteerde rijen in de Asset List geëxporteerd in de vorm van een CSV of XML bestand.

Last updated