Classificaties

Classificaties worden gebruikt om een productassortiment onder te verdelen in groepen.

In uw webwinkel(s) vormen classificaties een belangrijk onderdeel van de navigatiestructuur.

In Vendisto kunnen meerdere classificaties worden opgevoerd. Producten kunnen worden gekoppeld aan meerdere classificaties.

Voorbeeld: wanneer de Duitse en Nederlandse markten worden bedient met - eventueel deels overlappende - assortimenten: één classificatie voor de Nederlandse Webshop, en één voor de Duitse.

Last updated