Classificatie Details

Door te dubbelklikken op een classificatie, of door een classificatie te selecteren en te klikken op Edit in de Action Bar, of na het aanmaken van een nieuwe classificatie, verschijnt het Classifications detailscherm.

Het Classifications detailscherm bestaat uit 2 delen. In het linkerpanel wordt de classificatieboom getoond. Als op een node wordt geklikt verschijnen de nodedetails in het rechterpanel. Deze kunnen in het rechterpanel worden gewijzigd.

Bij selectie van de hoofdclassificatie kunnen de Naam en Omschrijving worden gewijzigd. Het aantal levels ligt vast (kan na aanmaak van een classificatie niet meer worden gewijzigd).

Bij selectie van een node in de classificatie kunnen de volgende velden worden gewijzigd:

  • Name: de naam in de classificatieboom

  • Title: de externe naam

  • Description: een korte beschrijving, die wordt geplaatst in de meta description tag

  • Body: de voor publicatie geschikte omschrijving van de classificatienode.

Sectie Properties

​In de Properties sectie van het Classifications Detailscherm kunt u producteigenschappen toevoegen, en deze op volgorde van belangrijkheid rangschikken. Met de knop “Select” opent u de properties lijst waaruit de properties die bij deze node horen kunnen worden geselecteerd. Nieuwe properties voegt u toe in de module properties. De properties kunnen gerangschikt worden op volgorde van belangrijkheid door ze met de muis naar de juiste plaats te verslepen.De wijzigingen aan properties slaat u op met de “Save” knop onderaan de lijst.

Sectie Assets

In de Assets sectie van het classifications detailscherm kunnen assets worden toegevoegd aan een classificatienode. Aan een classificatienode kan een onbeperkt aantal assets worden gehangen. Met de selectknop komt u in het pop-up scherm met alle assets die in Vendisto staan. Hier kunt u de assets kiezen die bij de classificatienode horen, en toevoegen door middel van de OK knop. De geselecteerde assets komen in de overzichtslijst te staan. Hier kunt u ze verwijderen door middel van de remove knop.

De geselecteerde assets slaat u op door op de Save knop onderaan het detailscherm te klikken.

Acties

In de Action Bar bij het classificatie detail scherm zijn de volgende acties beschikbaar:

Add Node

Het creëren van een subnode direct onder de geselecteerde node

Delete Node

Het verwijderen van de geselecteerde node en tevens alle onderliggende subnodes.

Het verplaatsen van nodes (wijzigen van classificaties) gebeurt door deze op te pakken en te verslepen. Door een node op een andere node te laten vallen wordt deze een subnode onder de node waarop deze is gedropt; en door een node tussen twee nodes te laten vallen (hetgeen zichtbaar wordt doordat er een streepje verschijnt) wordt deze tussengevoegd op hetzelfde niveau als de desbetreffende twee nodes.

Last updated