Classificatie Overzicht

In het hoofdmenu van de Classificatie module kunt u in het dropdown menu de classificatie selecteren die u wilt inzien of bewerken. Onder het dropdown menu wordt de geselecteerde classificatieboom weergegeven.

Ieder item in de classificatie heeft een detailscherm waarin het item bewerkt kan worden. Dit detailscherm is niet afhankelijk van de plaats in de classificatie. U komt in dit detailscherm door op een item uit de classificatieboom te klikken.

De classificaties worden weergegeven als dropdown lijst. Allereerst ziet u de hoogste niveaus in de boom, door er één te selecteren komt u een menu dieper in de classificatie. Dit kunt u net zo lang tot u op het diepste niveau in van classificatie komt. Ieder niveau wordt een node genoemd. Wanneer u op het pijltje voor het item in de classificatieboom klikt komt u niet in het detailscherm, maar activeert u de dropdownlijst. U krijgt dan items die onder deze node vallen te zien.

Acties

New category

Met deze knop maakt u een nieuwe node aan binnen een bestaande classificatie.

New classification

Met deze knop maakt u een volledig nieuwe classificatieboom aan.

Delete classification node

Delete classification node: wanneer een classificatie node geselecteerd is kan die met deze knop verwijderd worden.

Last updated