Eenheden

In de Units module kunnen eenheden toegevoegd worden, die voor de properties gebruikt worden.

  • Unique name: de naam die door Vendisto gebruikt wordt, en deze dient binnen Vendisto uniek te zijn.

  • Name: de naam van de unit. De eenheid die aan de property gegeven moet worden.

  • In use: vertelt of een unit wordt gebruikt bij een product of niet. Deze kolom kan de waarden “ true” of “false” hebben. Een property kan alleen verwijderd worden als deze niet in gebruik is. In use moet dus “false” zijn. Het verwijderen van een property gebeurt met de actie-knop Delete, onderaan het scherm.

Acties

Delete

Verwijderen van properties uit de lijst. Dit kan alleen als de properties momenteel niet in gebruik zijn

Edit

Wanneer een property is geselecteerd en er op Edit wordt geklikt verschijnt het bijbehorende detailscherm, waarin de property bewerkt kan worden.

Create

Toevoegen van een property aan de propertylijst gebeurd met de Actie-knop Create. Wanneer Create geselecteerd wordt verschijnt een pop-up, waar de verplichte velden voor het creeren van een property kunnen worden ingevuld.

Last updated