Kenmerken Overzicht

De properties overzichtslijst heeft de volgende kolommen: Unique name, Name, Description, In use.

  • Unique name: de naam die door Vendisto gebruikt wordt, en deze dient binnen Vendisto uniek te zijn.

  • Name: de naam voor het producteigenschap die bijvoorbeeld in de webshop wordt weergegeven. Wanneer bijvoorbeeld lengte in centimeters en lengte in milimeters wordt gebruikt, kunnen beide properties de naam lengte dragen. De unieke namen moeten dan wel verschillend zijn.

  • Description: de beschrijving van het productkenmerk, dit is optioneel.

  • In use: vertelt of een property wordt gebruikt bij een product of niet. Deze kolom kan de waarden “ true” of “false” hebben. Een property kan alleen verwijderd worden als deze niet in gebruik is. In use moet dus “false” zijn. Het verwijderen van een property gebeurt met de actie-knop Delete, onderaan het scherm.

Acties

Delete

Verwijderen van properties uit de lijst. Dit kan alleen als de properties momenteel niet in gebruik zijn

Edit

Wanneer een property is geselecteerd en er op Edit wordt geklikt verschijnt het bijbehorende detailscherm, waarin de property bewerkt kan worden.

Create

Toevoegen van een property aan de propertylijst gebeurd met de Actie-knop Create. Wanneer Create geselecteerd wordt verschijnt een pop-up, waar de verplichte velden voor het creeren van een property kunnen worden ingevuld.

Last updated