Bundel Details

Wanneer u klikt op de Details knop komt u in het Bundels Detailscherm. Ook door dubbel te klikken op een bundel in de overzichtslijst komt u in het detailscherm. Hier kunt u alle details van de bundel inzien en bewerken.

Wanneer u een nieuwe bundel aanmaakt, moet u eerst de naam invullen en de bundel dat opslaan. Pas dan is de bundel toegevoegd aan Vendisto, en kunt u artikelen toe gaan voegen.

Identification

Bovenaan het detailscherm vindt u de sectie Identification. Hier kunt u de groepsnaam van de bundel invullen. De groepsnaam is bedoeld om bundels die bij elkaar horen te kunnen identificeren. Wanneer u een bundel heeft die tot een groep bundels behoord, dient u deze bundel exact dezelfde naam te geven als de andere bundels in de groep.

Description

In de sectie Description staat de naam van het productbundel en kunt u een omschrijving toevoegen die in de webwinkel wordt weergegeven wanneer de bundel wordt geselecteerd. Bovenaan deze sectie vindt u de talenswitch. Hier kunt u, wanneer u een meertalige webshop heeft, de taal selecteren waarin u de beschrijving wilt toevoegen of bewerken.

Name

De naam van de productbundel wordt zowel binnen Vendisto als in de webshop gebruikt. Het is mogelijk om bundels dezelfde naam te geven, maar om verwarring te voorkomen is het aan te raden dit te vermijden.

Description

Hier vindt u de tekst editor waarin de tekst kan worden opgemaakt die bij deze bundel hoort. Deze tekst wordt bij het selecteren van de bundel in de webshop weergegeven.

Group

Met dit veld kan een extra beschrijving worden toegevoegd aan een groep bundelproducten. Deze beschrijving moet bij ieder product dat tot de groep behoord hetzelfde zijn.

Articles

Hier kunnen de artikelen die in deze bundel vallen worden toegevoegd aan de bundel. Wanneer op Add geklikt wordt verschijnt een pop-up met alle artikelen die in de productmodule zijn ingevoerd. Met de zoekfunctie kan naar de juiste artikelen worden gezocht. Door OK te selecteren wordt een artikel toegevoegd aan de bundel.

Wanneer een artikel is toegevoegd kan de hoeveelheid worden aangepast. Wanneer er bijvoorbeeld een 2 voor de prijs van 1 bundel wordt gemaakt, moeten er 2 dezelfde artikelen aan de bundel worden toegevoegd. U kunt het aantal artikel aanpassen door bij Quantity op het cijfer te klikken dat daarbij staat.

Met Display for article kunt u per artikel bepalen of de bundel wel of niet als optie aangeboden moet worden in de webshop. Wanneer u bijvoorbeeld een minder populair artikel koppelt aan een populair artikel, kan het lucratiever zijn de bundel alleen bij het populaire artikel te tonen. Als de bundel niet getoond mag worden bij een artikel selecteert u bij Display for article “false”. Standaard is deze instelling ingesteld op “true”. De bundel wordt dus standaard bij ieder artikel in de bundel getoond.

​Images

Hier kunnen afbeeldingen toe worden gevoegd die specifiek bij het bundelproduct horen. De afbeeldingen van de artikelen worden niet meegenomen in het artikel. Als er afbeeldingen van de losse artikelen weergegeven moeten worden, moeten deze hier dus apart geüpload worden.

Wanneer in deze sectie de “Select” knop wordt gebruikt, verschijnt een pop-up scherm met alle eerder toegevoegde afbeeldingen. In deze lijst kan gesorteerd worden op afbeeldingen, gezocht worden op zoektermen, en gefilterd worden op alfabet.

Prices

Hier kunnen prijzen gegenereerd worden voor de bundel. Deze functie werkt hetzelfde als in de Producten module. Bundels krijgen dus allemaal een aparte prijs, die los staat van de prijzen van de artikelen uit de bundel. Wanneer u op New klikt, verschijnt een pop-up scherm waarmee alle prijsopties verwerkt kunnen worden.

Prijzen van bundels staan los van de prijzen van de losse artikelen. Een bundel mag dus meer of minder kosten dan dat de losse artikelen samen kosten.

Prijzen kunnen verschillend zijn per regio / prijsgroep. Daarom kunnen er meerdere prijzen worden toegevoegd. Er kan ook een extra korting aan de prijzen toegevoegd worden. Dit heeft invloed op hoe de bundelprijs in de webshop wordt weergegeven. Wanneer de bundel een prijs krijgt, zonder korting, wordt bij de bundel enkel deze prijs getoond. Wanneer voor een korting wordt gekozen, ziet men de originele prijs van de bundel, plus de korting en de nieuwe prijs.

Acties

Delete

Verwijder het bundelproduct uit het backoffice.

Back

Ga terug naar de bundels overzichtslijst, zonder eventuele wijzigingen op te slaan.

Save and Close

Sla de gemaakte wijzigingen op en ga terug naar het bundels overzichtscherm.

Save

Wanneer een bundelproduct aangemaakt wordt moet het eerst worden opgeslagen. Dan wordt het toegevoegd aan het systeem. Hierna kunnen er artikelen toe worden gevoegd aan de net aangemaakte bundel. Wanneer een bundelproduct is aangemaakt maar nog niet is opgeslagen kunnen er dus nog geen artikelen aan worden toegevoegd. De Save knop kan ook gebruikt worden om latere wijzigingen op te slaan.

Last updated