Producten

In de Producten sectie uit de Product Management module kunt u uw productinformatie inzien en bewerken. Wanneer u de knop Producten in het menu selecteert komt u terecht in het productoverzicht. Hier worden alle artikelgroepen die reeds zijn ingevoerd weergegeven in een lijst.

Wanneer u dubbel klikt op een van deze artikelgroepen, of de knop "details" selecteert, komt u in het Producten detailscherm. Hier kunt u de artikelgroepen bewerken. Wanneer u hier de tab Varianten selecteert, verschijnt een overzicht van alle productvarianten, ofwel artikelen. Vervolgens kunt u uit de lijst van artikelen dubbelklikken op een artikel of de knop "details" selecteren, om in het artikel detailscherm te komen. Hier kunt u de informatie van dit specifieke artikelen inzien en bewerken.

Het hoofdstuk Producten van deze handleiding is op dezelfde manier ingedeeld als Vendisto. Allereerst wordt de productlijst beschreven, vervolgens het product detailscherm, en als laatste de artikel details.

Last updated