Producten Details

Door te dubbelklikken op een product, of door een product te selecteren en te klikken op details in het actiemenu, of na het aanmaken van een nieuw product, verschijnt het Producten detailscherm.

Bovenaan het producten detailscherm is zichtbaar welk product het betreft.

Het Producten detailscherm bevat twee tabs: een Algemeen tab met daarop alle algemene productinformatie, en een Varianten tab met daarin alle productvarianten (de artikeltabel).

Tab Algemeen

Classificatie

In de Classificatie sectie wordt het classificatie-pad weergegeven en kan de classificatie-informatie worden gewijzigd, verwijderd, en toegevoegd. Een product kan worden geclassificeerd met de actie knop “Classificeren” onderaan. Wanneer op deze knop geklikt wordt verschijnt een pop-up scherm waar de classificatie wordt weergegeven.

Een product kan in één classificatie slechts één keer worden geplaatst; indien in een classificatie een andere classificatienode wordt gekozen wordt het product verplaatst binnen de classificatie.

Een product kan wel in méér dan één classificatie worden geplaatst. Een classificatie is de hele categorisatie van de grootste tot de kleinste groep. Dus wanneer een product in méér dan één classificatie moet worden geplaatst betekent dit dat er dus een tweede classificatieboom moet zijn. Bijvoorbeeld wanneer twee webshops worden beheerd in hetzelfde backoffice.

Leveranciers

In de sectie leveranciers kunnen de leveranciers worden geselecteerd die bij deze productgroep horen.

Met de knop “Leverancier kiezen” kan uit de lijst met suppliers de leveranciers worden geselecteerd die bij dit product horen. Er kunnen meerdere leveranciers worden geselecteerd met de CRTL toets, of door er met de muis overheen te slepen. De selectie wordt bevestigd met de “OK” knop of geannuleerd met “Annuleren”. De geselecteerde leveranciers worden definitief opgeslagen met de “Opslaan” knop onderaan het detailscherm.

Met de knop “Leverancier verwijderen” verwijdert u leveranciers uit de overzichtslijst. Met de “Opslaan” knop onderaan het detailscherm wordt de leverancier definitief verwijderd en verdwijnt deze uit de lijst.

In de overzichtslijst van de geselecteerde toeleveranciers staan de volgende kolommen:

 • GLN

 • Naam

 • Plaats

 • Levertijden (dagen

De informatie in deze kolommen kan direct worden gewijzigd door op de cel te klikken.

De leveranciers in de overzichtslijst kunnen op volgorde worden gezet door ze in de lijst te verslepen. Alle wijzigingen worden definitief door ze op te slaan met de “Opslaan” knop onderaan het detailscherm.

Identificatie

 • Merk: wanneer uw product een merk heeft kunt u dat hier invoeren.

 • Leverancier GLN: in dit veld kunt u het 13-cijferige global location number van de leverancier van het product invoeren.

 • Fabrikant GLN: in dit veld kunt u het 13-cijferige global location number van de fabrikant van het product invoeren.

Omschrijving

Bovenaan de Omschrijving editor kunt u de taal kiezen waarin u de beschrijving wilt bewerken. Welke talen voor u beschikbaar zijn is afhankelijk van de Shoxl/Vendisto versie die u gebruikt. De talenswitch werkt met behulp van tabjes, onder ieder talentabje zit een typeveld, welke onafhankelijk van elkaar bewerkt en opgeslagen kunnen worden. Wanneer u in één van de talen wijzigingen heeft gemaakt kunt u die opslaan door middel van de Opslaan knop onderaan het detailscherm.

 • Titel: dit is de titel van de artikelgroep, die boven de content van de artikelgroep getoond zal worden, in de webshop of in uw catalogus.

 • Omschrijving header: hier kunt u een korte omschrijving van het product invoeren. De header omschrijving zal bovenaan worden geplaatst op de productpagina. De header omschrijving komt boven de artikeltabel of dropdown met productvarianten, mocht die aanwezig zijn. Deze omschrijving ook op artikelniveau getoond, als daar geen aparte beschrijving is gegeven.

 • Omschrijving footer: hier kunt u een aanvullende, uitgebreidere omschrijving van het product invoeren.

 • Soort: dit is een extra manier om een product te categoriseren. Hier kan een categorie worden aangegeven die niet in het classificatiepad valt.

Eigenschappen

In de sectie eigenschappen wordt een opsomming weergegeven van de productkenmerken van een product/artikelgroep. Deze kenmerken zijn vervolgens zichtbaar in het detailscherm van de productvarianten. Bij artikelgroep/product kan aangegeven worden welke kenmerken bij het product horen. Bij de productvarianten kunnen de waarden van de kenmerken worden ingevuld die gelden voor die specifieke productvariant.

Een kenmerk bevat de volgende informatie:

 • Unieke Naam

 • Naam

 • Omschrijving

De unieke naam is een unieke identifier van het kenmerk. De naam hoeft niet uniek te zijn, dit is de naam die in de webshop getoond wordt. Een kenmerk kan dus een andere unieke naam en naam hebben, maar deze mogen ook hetzelfde zijn. Ook kunnen verschillende kenmerken dezelfde naam hebben, als ze maar een andere unieke naam hebben.

De sectie Eigenschappen geeft de mogelijkheid om kenmerken toe te voegen, te wijzigen en te verwijderen.

Om een kenmerk toe te voegen kan worden geklikt op Selecteren. Er verschijnt dan een pop-up met de kenmerken. Als er een kenmerk wordt geselecteerd verschijnt een nieuwe regel in de lijst van productkenmerken; wanneer u op Annuleren klikt wordt de toevoeg-actie geannuleerd.

Het verwijderen van een kenmerk die aan de artikelgroep is toegewezen gebeurt met de Verwijderen knop onderaan de sectie Eigenschappen.

Bestanden

In deze sectie kunnen bestanden, zoals afbeeldingen, aan de artikelgroep worden toegevoegd. Voorbeelden van productbestanden zijn een algemene productplaat, sfeerbeelden, PDF’s met aanvullende productinformatie, etc.

Wanneer u op Selecteren klikt verschijnt een pop-up scherm waarin alle bestaande bestanden in een lijst weergegeven worden. Hier kunnen de bestanden geselecteerd worden die bij dit specifieke product horen. De bestanden die in de pop-up lijst worden weergegeven kunnen geüpload worden in de module Bestanden. Het uploaden van bestanden gebeurt dus niet in de Producten module.

In de lijst met bestanden die in de pop-up verschijnt kan gezocht en gefilterd worden. Geselecteerde bestanden worden weergegeven in de overzichtlijst van de artikelgroep. Deze geselecteerde bestanden kunnen verwijderd worden met de Verwijderen-knop.

De geselecteerde afbeeldingen worden weergegeven als productafbeelding, en als aanvullende afbeeldingen. De volgorde van de bestanden in deze lijst in Vendisto bepaalt de volgorde van de afbeeldingen in de webshop. Bestanden zoals PDF’s worden in de webshop onder de afbeeldingen en inleidende tekst weergegeven als download. Productafbeeldingen en bestanden kunnen ook tegelijk met de producten worden geïmporteerd. Hierover meer informatie in het hoofdstuk over de Import/Export module.

BTW tarieven

In deze sectie geeft u aan welk BTW tarief dient te worden gehanteerd voor de verschillende varianten van het product.

De te hanteren BTW percentages zijn gespecificeerd in de sectie Settings/VAT rates. Hierin is ook aangegeven welk percentage het standaard oercentage voor een land is. Wanneer u geen percentage kiest wordt automatisch dit standaard percentage gehanteerd.

De gekozen BTW tarieven worden uitsluitend gebruikt in de shop wanneer Vendisto wordt ingezet als ERP-systeem. Wanneer u gebruik maakt van een extern ERP systeem wordt de infromatie in Vendisto genegeerd en worden de tarieven gehanteerd die u heeft gedefinieerd in uw ERP.

Acties

Vervallen

Met deze knop zet u het artikelgroep op inactief. Deze knop werkt alleen als de artikelgroep actief is.

Activeren

Met deze knop activeert u de artikelgroep. Deze knop werkt alleen als de artikelgroep momenteel inactief is.

Classificeren

Met deze knop kunt u de artikelgroep classificeren. In het pop-up scherm selecteert u de classificatie waar de artikelgroep onder valt. Het is pas mogelijk om op OK te klikken wanneer de laagste classificatie node is geselecteerd. Een artikelgroep kan immers alleen onder de laagste classificatie node vallen. Het geselecteerde classificatiepad wordt weergegeven in de sectie Classificaties bovenin dit detailscherm.

Splits

Wanneer artikelen uit de artikelgroep afgesplitst moeten worden kan deze knop gebruikt worden. Eén of meerdere artikelen kunnen geselecteerd worden uit de pop-up die verschijnt. Deze artikelen worden afgesplitst van de huidige artikelgroep en vormen samen een nieuwe artikelgroep.

Verwijderen

Verwijder de artikelgroep.

Terug

Teruggaan naar de productlijst zonder gemaakte veranderingen op te slaan.

Opslaan en sluiten

Sla de veranderingen in de artikelgroep op en ga terug naar de productlijst.

Opslaan

Sla de veranderingen in de artikelgroep op en blijf in hetzelfde scherm.

Last updated