Productvarianten Overzicht

Productvarianten Overzicht

Tab Varianten

Bij Klikken op de tab Varianten verschijnt een lijst met beschikbare productvarianten. Hierin vindt u de volgende kolommen:

  • Artikel nummer

  • Titel

  • Status

Bij het dubbelklikken op een variant, of via de knop Details, komt u in een detailscherm voor het bewerken van dat specifieke artikel/ productvariant.

Acties

Vervallen

Met deze knop zet u het artikel op inactief. Deze knop werkt alleen als het artikel momenteel actief is.

Activeren

Met deze knop activeert u het artikel. Deze knop werkt alleen als het artikel momenteel inactief is.

Verwijderen

Met deze knop verwijdert u een artikel uit de artikelgroep. De andere artikelen blijven wel actief als een artikel verwijdert wordt.

Details

Met deze knop gaat u naar het artikel detailscherm. Onder deze knop kunt u de artikelen bewerken. Dubbelklikken op een artikel leid ook naar het artikel detailscherm.

Aanmaken

Met deze knop creëert u handmatig een nieuw artikel. Bij het selecteren van de Aanmaken knop verschijnt als eerste een pop-up, waarin u een artikelnummer voor het nieuwe artikel moet invoeren. Wanneer u dit artikelnummer opslaat verschijnt vervolgens het productvarianten detailscherm, waar u alle verdere kenmerken van het specifieke artikel kunt invullen

Last updated