Terminologie

Terminologie

Product

Alle varianten/verschijningsvormen van een product. Synoniem: artikelgroep. Bijvoorbeeld: alle varianten in termen van maten en kleuren van een specifiek kledingstuk. Een product moet ingevuld worden met product varianten, want je bestelt niet een product maar een productvariant.

Product variant

Eén van de varianten van een product. Synoniem: artikel. Een artikel kan worden gekocht in een webshop; een artikelgroep niet.

Productkenmerk

Een eigenschap van een artikelgroep. Synoniemen: kop of producteigenschap of productkenmerk. De term “kop” komt voort uit de veel gehanteerde presentatie van artikelgroepen: de artikeltabel. Hierbij staan de producteigenschappen in de kopregel, en beschrijft elke regel een artikel.

Productkenmerk waarde

Een eigenschap van een artikel. Synoniemen: artikelkenmerk of artikel-eigenschap. Een artikelkenmerk heeft een waarde, een eenheid, eventueel een icon (zie: assets), en is gekoppeld aan een header. In de eerdergenoemde artikeltabel bevat elke cel (met uitzondering van de kopregel) dus een property.

Productkenmerk eenheid

De eenheid waarin de eigenschap van een artikel wordt aangeduid.

Voorbeeld: een schroef heeft een productkenmerk “schroeflengte”, een waarde “50”, en een eenheid “mm”. Of: een t-shirt heeft een productkenmerk “kleur”, een waarde “Blauw”, en een Property-icon “blauw.jpg”.

Classificatie

Een indeling in groepen met gelijksoortige kenmerken. Een classificatie kan een hiërarchie vormen, doordat gelijksoortige groepen weer verder worden samengevoegd. Er ontstaat dan een boomstructuur. Een Vendisto classificatie is maximaal 10 niveaus diep. Artikelgroepen zijn feitelijk ook een classificatie. Artikelgroepen kunnen worden gekoppeld aan het laagste niveau van een classificatie. Categorieën, hiërarchie, boomstructuur

Classificatie node

Een term voor elke willekeurige groep in een classificatie. Synoniem: product (sub)categorie

Asset

Een algemene aanduiding voor alle bestanden en verwijzingen naar bestanden (url’s) die kunnen worden gekoppeld aan classificatienodes, artikelgroepen, artikelen en in sommige gevallen ook aan artikelkenmerken en artikelkenmerkwaardes.

Last updated