Orders

Een belangrijk onderdeel van het Shop Management gedeelte uit Vendisto is de module Orderbeheer.

Wanneer er orders in de shop worden geplaatst komen deze automatisch in de ordermodule van Vendisto terecht. Vanuit deze module kunnen de orders beheerd worden, facturen verstuurd worden, pakbonnen worden geprint, etc. Deze module is dus het hart van uw webshopplatform.

Om u een duidelijk beeld te geven hoe het dagelijkse orderbeheer van uw webshop eruit ziet met Vendisto, is in het hoofdstuk "Algemeen" uitgebreid het orderproces beschreven. Het proces is beschreven vanaf het moment dat de order binnenkomt, totdat hij is afgeleverd en de order in Vendisto kan worden gesloten.

In de hoofdstukken Details en Acties wordt uitgebreider ingegaan op de details en mogelijkheden van de order module.

Last updated