Algemeen

Orderafhandeling

Het proces van orderafhandeling verloopt op hoofdlijnen als volgt:

Orders kunnen arriveren vanuit een Shoxl webshop, vanuit shops en systemen van derden, of worden aangemaakt binnen Vendisto. Bij binnenkomst krijgen orders de orderstatus Nieuw.

Wanneer de webwinkelier de order accepteert wijzigt de orderstatus naar Geaccepteerd. Deze status kan desgewenst automatisch worden gezet door Vendisto. Dit is handig wanneer een webshop geen handmatige acceptatieslag kent.

Na acceptatie volgt de orderstatus Klaar voor Verwerking. Deze status zal worden gezet als een order is gecontroleerd en uitgeleverd mag gaan worden. Doorgaans zal er dan zekerheid moeten bestaan over de betaling van de order. De status Klaar voor Verwerking kan echter los van de betaalstatus worden gezet.

Orders kunnen worden betaald via de betaalwijzen die de shop accepteert. Wanneer een order nog niet volledig is betaald, heeft deze de betaalstatus Open. De status verandert in Betaald wanneer het verschuldigde bedrag is voldaan.

Als het proces van uitlevering van de order wordt gestart (door op de knop Verwerken te drukken) krijgt de order de status Wordt Verwerkt. Vendisto ondersteunt zowel het Dropshipper model als Voorraadlevering.

Wanneer wordt geleverd uit eigen voorraad gaat de opdracht naar het magazijn. De goederen worden verzameld, het pakket wordt ter verzending aangemeld bij de vervoerder, adreslabels worden afgedrukt en het pakket wordt verzonden. De status van de order wordt Verzonden, en zodra het pakket is afgeleverd kan de status Afgeleverd worden gezet.

Orderafhandeling dropshipper model

In het Dropshipper model wordt de order verstuurd naar de leverancier, die vervolgens de gehele logistieke afhandeling verzorgt. Het varieert per dropshipper of er gedurende dat proces terugkoppelingen plaatsvinden inzake de orderstatus. Vendisto kan doorgaans op basis van een tracking/tracing bericht in ieder geval constateren dat een order is overgedragen aan een vervoerder, waarna de status van de order wijzigt in Verzonden. Afhankelijk van de berichtgeving vanuit de vervoerder en dropshipper kan de status uiteindelijk ook nog wijzigen naar Afgeleverd.

Verkooporders waarvoor een inkooporder is aangemaakt kunnen niet meer worden gewijzigd. Wanneer de inkooporder nog niet is verzonden naar de dropshipper is het wel mogelijk om de verkooporder in zijn geheel te annuleren. De gerelateerde inkooporder zal dan automatisch ook worden verwijderd. Wanneer de inkooporder al wel is verzonden naar de dropshipper, moet deze eerst worden geannuleerd voordat er wijzigingen mogelijk zijn aan de verkooporder.

Afwijkende orderafhandeling

Het proces van orderverwerking kan complex worden als orders worden geannuleerd, gewijzigd, al dan niet tijdelijk niet leverbaar zijn, deels worden uitgeleverd, worden geweigerd aan de deur, enzovoorts. Vendisto heeft de flexibiliteit om ook met dergelijke afwijkende situaties om te kunnen gaan.

Vendisto kan tevens prima uit de voeten met situaties waarin zowel met dropshippers als met eigen voorraad wordt gewerkt. Dit doet zich voor als er bijvoorbeeld een voorraad wordt aangelegd van veel verkochte artikelen; maar ook bijvoorbeeld als een dropshipper retourzendingen niet accepteert, waardoor er langzaam eigen voorraad ontstaat.

Statussen en Statusovergangen

Verkooporders doorlopen de volgende stadia: Nieuw - Bevestigd – Goedgekeurd / (Partial) Backorder – Wordt Verwerkt - Verzonden – Afgeleverd. De volgende tabel geeft aan welke knoppen actief zijn als de order een bepaalde status heeft (en dus welke statusovergangen mogelijk zijn).

Verkooporders kunnen worden geannuleerd tótdat zij zijn verzonden. De webshophouder dient zeker te stellen dat zowel klant als leverancier hierover worden geïnformeerd, het systeem neemt geen actie. Dit geldt ook wanneer een statusmutatie ongedaan wordt gemaakt door op de knop Ongedaan maken te drukken.

Naast de getoonde acties heeft een order ook nog een betaalstatus. Deze loopt onafhankelijk van de orderstatus, en is om die reden niet meegenomen in het overzicht. De knop Betalen is altijd actief.

Last updated