Details

Orders Overzichtslijst

Direct bij het selecteren van de Shop Management module opent zich de Orders overzichtslijst. Hier heeft u een actueel overzicht van alle orders die de shop binnenkomen. In de Overzichtslijst worden standaard een heel aantal kolommen weergegeven met relevante informatie. U kunt hier zelf kolommen aan toevoegen, of afhalen, om een voor u zo efficiënt mogelijk overzicht te creëren. Deze kolommen zijn allemaal te filteren met behulp van de filterknop; aan de rechterkant van iedere header.

Dit zijn de kolommen die standaard in de overzichtslijst worden getoond:

 • Ordernumber: wanneer er een order wordt geplaatst wordt er automatisch een ordernummer aangekoppeld. Hoe de ordernummers worden opgebouwd kunt u instellen bij Settings.

 • Created: de datum dat deze order werd geplaatst of aangemaakt.

 • Lastname: de achternaam van de klant.

 • Email: het emailadres dat de klant heeft ingevuld bij het plaatsen van de order.

 • Value: het bedrag waarvoor de klant een order geplaatst heeft.

 • Paid: hoeveel van het complete bedrag van de order al betaald is.

 • Payment: de status van de betaling van de order. Dit kan zijn: open, of paid.

 • State: de huidige status van de order. Dit kan zijn: created, paid, cancelled, of completed.

 • Delivery method: de bezorgmethode voor deze order.

 • Payment method: de betalingsmethode waar de klant voor heeft gekozen.

 • Delivery mode: op welke manier de producten aangeleverd zullen worden. Dit kan zijn stock, dropshipper, of mixed. Dit kunt u wijzigen in de Orderlines Overzichtslijst, in de kolom "Supplier".

 • Purchase order status: wat de status is van de bestelling van producten uit de order bij de leverancier.

Orders Detailpagina

In dit tabblad kan de algemene informatie over de order ingezien en gewijzigd worden.

Sectie General

 • Order number: hier staat het ordernummer dat aan de order gegeven is. Dit kan niet gewijzigd worden.

 • State: dit is de huidige status van de order. De status kan zijn: created, confirmed, paid, cancelled of completed.

  • Created: wanneer een order is aangemaakt, door de klant in de webshop of handmatig in Vendisto, verschijnt in het created vak de datum en tijd dat de order aangemaakt werd.

   Bijvoorbeeld: “Mon Mar 23 2015 14:55:00 GMT+0100 (Central Europe Standard Time)”

  • Confirmed: wanneer een order wordt bevestigd verschijnt hier de datum en tijd van bevestiging. Wanneer de order nog niet is bevestigd is dit veld leeg.

  • Paid: wanneer een order is betaald, of de status betaald heeft toegekend gekregen, verschijnt in dit veld de datum en tijd van de betaling. Wanneer de order nog niet is betaald is dit veld leeg.

  • Cancelled: wanneer een order wordt geannuleerd ziet u in dit vak de datum en tijd van annuleren. Zolang de order actief is, is dit veld leeg.

   Thu Jun 11 2015 14:44:00 GMT+0200 (Central Europe Daylight Time)

  • Completed: wanneer de order volledig afgehandeld is, kan hier de status “Completed” aan worden gegeven. De datum en tijd van afhandelen worden dan in dit veld weergegeven.

Sectie Customer

In deze sectie vindt u de algemene gegevens van deze klant. Voor- en achternaam zijn hier verplichte velden.

Sectie Contact

In deze sectie vindt u de contactgegevens van de klant. Er moet minstens één telefoonnummer worden opgegeven. E-mailadres is een verplicht veld. Wanneer er een apart e-mailadres is opgegeven voor het factuur staat dit in het veld “Emailadress invoice”.

Sectie Company Information

Deze is de bedrijfsspecifieke informatie die ingevuld wordt wanneer een order geplaatst wordt door een bedrijf.

Sectie Invoice address

Hier staat het factuuradres dat de klant bij de bestelling heeft opgegeven.

Sectie Delivery & Payment

Delivery Method: de bezorgmethode die door de klant gekozen is. Welke bezorgmethoden beschikbaar zijn per product, kunt u aangeven in de Products module. >Payment Method: de betaalmethode die door de klant gekozen is. Welke betaalmethoden beschikbaar zijn per product kunt u aangeven in de Products module.

Sectie Delivery address

Wanneer het bezorgadres afwijkt van het factuuradres moet dat hier aangevinkt worden. Wanneer dat het geval is verschijnt een formulier om het bezorgadres in te vullen. Wanneer een klant in de webshop gekozen heeft voor een afwijkend bezorgadres ziet u hier dus de adresgegevens voor de bezorging.

Sectie Comments

Wanneer een klant bij het plaatsen van de order aanvullende opmerkingen had, zijn deze hier te zien. Daarnaast kunt u aanvullende opmerkingen bij de order ook hier plaatsen.

Orderlines

Wanneer u in de orders overzichtslijst dubbelklikt op een order, of de “Edit” knop gebruikt, komt u in het orders detailscherm. Hier vindt u een overzicht van de orderlines van de order, en een “General” sectie waar de algemene informatie van de koper te vinden is.

Eén order kan uit meerdere artikelen bestaan. In deze overzichtslijst staan alle artikelen die in de order vallen onder elkaar weergegeven. Wanneer op één van deze producten dubbelgeklikt wordt, of de edit-knop wordt gebruikt verschijnt het artikel detailscherm.

In het overzicht ziet u de belangrijkste informatie over de orderlines. De informatie die in de “Supplier” kolom staat, kan direct in de overzichtslijst bewerkt worden. Wanneer op de supplier geklikt wordt verschijnt een dropdown-lijst met de verschillende opties. U kunt hier de gewenste optie selecteren per orderline.

Orderlines detailscherm

Information

In dit gedeelte kan de algemene informatie van de orderline worden ingevuld.

 • Select an article: Dit is een zoekveld. Wanneer in het zoekveld een artikelnaam of artikelnummer wordt ingevuld, wordt deze automatisch aangevuld en kan uit een lijst worden gekozen van alle artikelen die voldoen aan de opgegeven zoekterm.

 • Name: wanneer bij “Select an article” een artikel uit de lijst is gekozen wordt de naam hier automatisch ingevuld. Wanneer dit niet het geval is kan de naam van de orderline hier handmatig worden ingevuld. Dit is een verplicht veld.

 • Description: hier kan een beschrijving van de orderline worden toegevoegd als dit gewenst is. Dit veld is niet verplicht. Deze beschrijving verschijnt ook op de pakbon???

 • URL: hier staat de URL dat bij dit artikel hoort. De URL waaronder dit artikel in de webshop te vinden is.

Price and Quantity

In dit veld kan de prijs en aantal van de bestelling worden ingevuld. Bovenaan kunnen de munteenheid en taal geselecteerd worden. Het bovenste dropdown menu bepaald de munteenheid, het onderste dropdown menu is de taalkeuze.

 • Quantity: het aantal dat besteld wordt van dit artikel. Dit is een verplicht veld.

 • VAT: hier kan worden aangegeven of de BTW/VAT bij de prijs is inbegrepen of niet.

 • Price: hier kan de prijs van het artikel worden ingevuld. Dit is de prijs pér artikel, bij meerdere artikelen wordt dit automatisch opgeteld. Deze prijs is exclusief BTW. Dit is een verplicht veld.

 • Tax: hier kan aangegeven worden wat de hoogte van de belasting is bij dit artikel. Dit veld staat automatisch op 21%.

Last updated