Kosten

Belastings percentage

Hier kunt u het belastingspercentage aanpassen, dat ook op andere plaatsen in Vendisto wordt gebruikt. Standaard staat het belastingspercentage ingesteld op 21%.

Toon prijs detail inclusief belastingen

Met deze optie kunt u ervoor kiezen de prijzen in de webshop weer te geven inclusief belastingen. Wanneer u deze optie niet aanvinkt worden de prijzen dus zonder de bijkomende belasting weergegeven. Let op: wanneer de belasting er bij het afrekenen wel bij komt, moet u zeer zeer expliciet aangeven in de webshop, om de wet Koop-op-Afstand niet te overtreden.

Toon bruto prijs

Wanneer deze optie wordt aangevinkt, wordt de brutoprijs van artikelen weergegeven, zowel op artikelniveau als in de overzichtslijsten.

De bruto prijs wordt weergegeven in de informatie sectie, en daaronder zal ook de netto prijs nog worden getoond.

Verzendkosten

Hier kunt u de standaard verzendkosten invullen. Dit ingestelde bedrag aan verzendkosten zal als default gebruikt worden, als er bij een product geen verzendkosten zijn opgegeven.

Verzendkosten BTW percentage

Hier moet het belastingspercentage op de verzendkosten worden ingevoerd.

Verzendkosten tot

Deze instelling bepaalt vanaf welk bedrag er geen verzendkosten meer hoeven worden te betaald. Wanneer er altijd verzendkosten moeten worden betaald kunt u dit veld leeg laten.

Prijs weergave

De prijs weergave bepaalt of de prijzen in de webshop altijd moeten worden getoond, of alleen aan klanten die zijn ingelogd in de webshop. Wanneer u kiest voor “Default” worden de prijzen aan iedereen getoond, kiest u voor “Authenticated visitors only” dan worden de prijzen alleen getoond aan geautoriseerde bezoekers.

Voorraad weergave

Met de stock display mode kan worden ingesteld of de producten uit de webshop altijd getoond moeten worden of niet. Wanneer u kiest voor “Default” dan worden de producten uit de webshop altijd aan iedereen getoond. Wordt er voor “Authenticated visitors only” gekozen, dan zullen de producten alleen in te zien zijn wanneer een klant zich inlogd in te webshop. Er kan ook nog per klant aangegeven worden wat zij wel en niet mogen zien. Dit doet u door klantgroepen aan te maken.

Activeer voorraad indicatie

Wanneer deze functie wordt aangevinkt, worden in de webshop de huidige voorraad statussen weergegeven.

Acties

Opslaan

Sla de gemaakte wijzigingen die in deze Kosten module zijn gemaakt op.

Last updated