Vendisto Settings

In de Instellingen module van Vendisto staan alle instellingen die van toepassing zijn voor het gebruik van Vendisto. Zoals u zult zien hebben deze instellingen voornamelijk betrekking op de Shop management module.

De instellingen die we hier vinden zijn hier geplaatst omdat zij bij het in gebruik nemen van het beheersysteem ingevuld zijn, maar mogelijk nog een keer gewijzigd moeten worden. Het is dus altijd mogelijk de vooraf ingestelde voorkeuren te wijzigen.

In deze module kunt u bestandscategorieën, regio’s, munteenheden, en prijsgroepen aanmaken, welke in Product en Shop beheer gebruikt zullen worden.

Last updated