Bestandscategorieën

Hier kunnen de bestandscategorieën worden aangemaakt die in de module Productbeheer gebruikt worden om de categorieën voor bestanden aan te geven. De bestanden die u uploadt kunnen een hoofdcategorie en subcategorie hebben. Beide zijn te beheren in deze instellingen sectie.

Aanmaken van een nieuwe bestandscategorie gebeurt in een pop-up scherm. Ook het bewerken van de bestandscategorie met de “Details” knop gebeurt in het pop-up scherm. Wanneer u de “Aanmaken” knop gebruikt verschijnt een pop-up waarin u de naam van de bestandscategorie, en het bestandstype aan moet geven.

In de Bestandscategorie overzichtslijst zijn standaard de volgende kolommen ingesteld:

  • Naam: de naam waarmee de bestandcategorie in de sectie Bestanden wordt aangeduidt.

  • Type: wanneer een bestandscategorie wordt aangemaakt kan gekozen worden uit 5 verschillende types. Deze types zijn afbeelding, logo, icoon, document, en catalogus. Er is geen beperking aan het aantal types dat gebruikt wordt, één type kan dus meerdere keren als bestandscategorie worden opgevoerd.

  • Hoofdcategorie: in deze kolom wordt aangegeven of de bestandscategorie een hoofdcategorie is op niet. Wanneer u een bestandscategorie als hoofdcategorie heeft aangemerkt, kunt u de categorie niet meer verwijderen.

  • Bevat bestanden: in deze kolom ziet u of er bestanden aan de bestandscategorie zijn toegevoegd. Wanneer de categorie bestanden bevat kan deze niet verwijderd worden.

Acties

Als hoofdcategorie instellen

Hiermee wordt een bestandscategorie als hoofdcategorie bestempeld voor het type bestand waaraan het gekoppeld is.

Verwijderen

Verwijder een bestandscategorie. Dit is alleen mogelijk als de bestandscategorie geen bestanden bevat, en niet is aangemerkt als hoofdcategorie.

Details

Bewerk een bestandscategorie. Bij het aanklikken van deze knop verschijnt een pop-up scherm waarin de eerder ingevoerde gegevens van de categorie aangepast kunnen worden.

Aanmaken

Maak een nieuwe bestandscategorie aan. Wanneer deze knop wordt geselecteerd verschijnt een pop-up waarin de naam en het type van de nieuwe categorie ingevoerd moeten worden.

Last updated