Prijsgroepen

Om aan verschillende groepen klanten verschillende prijzen te verrekenen is het mogelijk prijsgroepen te generen. Dit komt bijvoorbeeld van pas wanneer vaste klanten korting krijgen. De prijsgroepen worden hier aangemaakt, en kunnen in andere delen van Vendisto worden toegepast.

Wanneer de Prijsgroepen module wordt geopend verschijnt de Prijsgroepen overzichtlijst. Hier staan alle eerder aangemaakte prijs groepen. Een nieuwe prijs groep voegt u toe met de “Aanmaken” knop. Er verschijnt dan een pop-up scherm waar de naam van de nieuwe prijs groep moet worden ingevoerd.

Acties

Details

Bewerk een prijsgroep. Bij het aanklikken van deze knop verschijnt een pop-up scherm waarin de eerder ingevoerde gegevens van de categorie aangepast kunnen worden.

Aanmaken

Maak een nieuwe prijsgroep aan. Wanneer deze knop wordt geselecteerd verschijnt een pop-up waarin de naam en het type van de nieuwe categorie ingevoerd moeten worden.

Last updated