Klanten Detail

Personal

Wanneer u dubbelklikt op een klant, opent zich het Customer Detailscherm. Hier ziet u als eerste het tabje Personal. In deze tab vindt u alle persoonsgegevens en belastinginformatie van deze klant.

Sectie Personal

In de sectie Personal vindt u de algemene informatie over de klant.

  • Gender

  • Company name

  • First name

  • Middle name

  • Last name

  • Email

  • Phone

  • Mobile

Sectie Company Details

In deze sectie vindt u belastinginformatie van de klant. Deze informatie is alleen relevant als de klant een bedrijf is, of wanneer er vanuit een bedrijf besteld wordt.

  • VAT number

  • Debtor number

Addresses

Onder het Adresses tabje staat een overzicht van de adressen die deze klant heeft opgegeven. Wanneer de klant een afwijkend bezorgadres heeft ten opzichte van het factuur adres, worden er dus twee adressen weergegeven. Ook wanneer er een adreswijziging is opgegeven staan er meerdere adressen. Met een vinkje wordt aangegeven wat het huidige factuuradres is.

De adressen kunnen gewijzigd worden met de knop “Edit” onderaan ieder adres. Wanneer deze knop gebruikt wordt verschijnt er een pop-up scherm, met de huidige adresgegevens. Deze kunnen in het pop-up veld worden aangepast, en onderaan de pop-up worden opgeslagen met de “OK” knop. Wanneer de wijzigingen niet mogen worden opgeslagen kan de “Cancel” knop worden gebruikt.

Users

Onder het tabje Users staat een lijst van de verschillende Users bij een klant.

De User Name wordt gebruikt om in te loggen. Er moet dus altijd minimaal één User zijn bij een Customer. Wanneer klanten worden aangemaakt middels de klantenimport, en daarin geen gebruikers worden aangeleverd, zal er automatisch een gebruiker worden aangemaakt. Deze gebruiker krijgt als gebruikersnaam óf het debiteurnummer óf het emailadres, afhankelijk van de instellingen onder Instellingen - Vendisto.

U kunt de verschillende users hier beheren. In het Overzicht wordt de username, last login, en status van iedere user weergegeven.

Met “Edit” kunt u de username en het emailadres van een user wijzigen. Een Username wordt gebruikt om in te loggen, en moet dus uniek zijn over alle klanten heen. Wanneer een emailadres wordt ingezet hoeft dit alleen uniek te zijn binnen de desbetreffende klant. Het emailadres mag dus ook voor gebruikers bij andere klanten worden ingezet. Als dat het geval is verschijnt er bij het inloggen een extra veld "debiteurnummer", om te kunnen bepalen om welke klant het precies gaat.

Met “Change password” wijzigt u het wachtwoord van een user. Deze wachtwoorden moeten in ieder gevan bestaat uit 1 kleine letter, 1 hoofdletter, 1 cijfer, én uit 8 of meer karakters bestaan. Als een wachtwoord wordt gewijzigd van een gebruiker die meerdere malen voorkomt (dus die inlogt met een emailadres dat wordt gehanteerd voor meerdere users onder verschillende klanten) wijzigt het wachtwoord voor al deze gebruikers.

De functionaliteit om hetzelfde emailadres te kunnen gebruiken voor meer gebruikers bij verschillende klanten is vooral handig als de shop wordt gebruikt door vertegenwoordigers die bestellingen willen opnemen voor verschillende klanten en die willen inloggen met één gebruikersnaam; of voor bedrijven die meerdere debiteurnummers hanteren voor verschillende vestigingen, en die orders willen afhandelen via een centraal emailadres.

Acties

Block

Met deze knop blokkeert u een klant. Wanneer een klant geblokkeerd is kan deze geen bestellingen meer plaatsen in de webshop.

Activate

Met deze knop deblokkeert u een klant.

Create

Met deze knop maakt u een nieuwe klant aan. U komt dan in het Customer Detailscherm.

Last updated