Munteenheden

In deze module kunnen valuta die worden gebruikt bij de Prijzen secties van de Productmanagement module en de Orders module. Wanneer u de module opent wordt direct de Munteenheden overzichtslijst getoond, met alle valuta die eerder zijn ingevoerd. U voegt een nieuwe munteenheid toe aan de lijst met de “Aanmaken” knop. Er verschijnt dan een pop-up scherm waar u de naam van de munteenheid en het symbool van de munt moet invoeren. Met de “OK” knop slaat u de nieuwe munteenheid op, en kan deze vervolgens worden gebruikt in andere delen van Vendisto.

Acties

Details

Bewerk een munteenheid. Bij het aanklikken van deze knop verschijnt een pop-up scherm waarin de eerder ingevoerde gegevens van de munteenheid aangepast kunnen worden.

Aanmaken

Maak een nieuwe munteenheid aan. Wanneer deze knop wordt geselecteerd verschijnt een pop-up waarin de naam en het type van de nieuwe munteenheid ingevoerd moeten worden.

Last updated