Leveranciers Overzicht

In de Suppliers Overzichtslijst ziet u alle suppliers die eerder in Vendisto zijn ingevoerd of geimporteerd. In de twee standaard kolommen worden de supplier GLN en de naam van de leverancier weergegeven. De kolommen kunt u filteren op alfabetische volgorde. GLN is het Global Location Number van de leveranciers. De suppliers die u hier toevoegt kunt u gebruiken in andere delen van Vendisto, bijvoorbeeld bij Stock en Orders.

Wanneer u dubbelklikt op een supplier uit de overzichtslijst kunt u deze leverancier bewerken in het detailscherm dat verschijnt.

Acties

Delete

Verwijder een supplier.

Details

Ga naar het detailscherm van een supplier om deze gegevens in te zien en te bewerken. Dubbelklikken op een supplier in de overzichtslijst leidt ook naar het detailscherm.

Create

Voeg een nieuwe supplier toe. Er verschijnt een leeg detailscherm waar u de gegevens van de nieuwe supplier kunt invullen.

Last updated