Bundel Overzicht

Wanneer u de module Bundles opent verschijnt direct de Bundles Overzichtslijst. Hierin staat alle bundels die eerder zijn aangemaakt. Binnen deze lijst kunt u zoeken op naam, of filteren.

De twee kolommen die worden weergegeven zijn “Name” en “Group name”. De naam van iedere bundel wordt zowel binnen Vendisto als in de webshop gebruikt als naam/titel van de bundel. De groepsnaam is bedoeld om bundels die bij elkaar horen te groeperen. Door de bundels dezelfde groepsnaam te geven, wordt aangegeven dat ze bij elkaar horen. Alle bundels met dezelfde groepsnaam kunnen desgewenst bij hetzelfde artikel worden getoond.

Acties

Details

Met deze knop gaat u naar het detailscherm van een productbundel. Hier kunt u de details van de bundel inzien en bewerken.

Create

Creëer een nieuwe bundel. Met deze knop opent u een leeg detailscherm en kunt u een nieuw bundelproduct aanmaken. Wanneer er een nieuwe bundel wordt aangemaakt moet eerst de naam worden ingevoerd. Wanneer u de bundel vervolgens opslaan is deze aangemaakt, en kunt u vervolgens artikelen toevoegen aan de bundel.​

Last updated